[Final Release] RVM Integrator 1.6


The RVM Integrator was created by picking the mind of RyanVM of msfn.org. It allows you to actually slipstream windows hotfixes and third party software directly into a windows install disk. This is unlike any other software out there that claims to do this. It allows advanced users to create simple UpdatePack/Addons for others to use to slipstream things to their disks.

Postby yumeyao » Tue Mar 03, 2009 7:14 am

lol, i thought it was still my first sight yesterday.
yumeyao
Member

Posts: 69
Users Information
Joined: Fri Jun 15, 2007 7:45 am

Postby ENU_user » Thu Mar 05, 2009 7:56 am

cheers ;)
ENU_user

Posts: 485
Users Information
Joined: Sat Jul 29, 2006 11:57 am

Installer File

Postby mgomon » Thu Mar 12, 2009 9:47 pm

Made a simple installer to make things easier for some. Hope it helps some of you out. :cool:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
mgomon
Junior Member

Posts: 1
Users Information
Joined: Thu Mar 12, 2009 7:26 pm

Postby bhishmar » Sat Mar 14, 2009 3:07 pm

Great Job. :)
A big Thanks to the RVMI development Team.
bhishmar
Junior Member

Posts: 26
Users Information
Joined: Thu Jan 04, 2007 2:06 pm

Postby code65536 » Sat Mar 14, 2009 7:00 pm

mgomon wrote:Made a simple installer to make things easier for some. Hope it helps some of you out. :cool:


*wonders why you included the GPL in the installer when RVMI is a closed-source proprietary app that definitely does not fall under the GPL* And even if it was open-source (which it is not), you should never assume that it's GPL; there are many OSS licenses, many of which differ in philosophy from the GPL.

Given that RVMI is an unzip-and-run app, I'm not really sure if we need an installer here...
Into the breach, meatbags!
code65536

Posts: 98
Users Information
Location: .us
Joined: Thu Sep 06, 2007 8:18 am

Postby galileo » Sun Mar 15, 2009 2:53 pm

code65536 wrote:*wonders why you included the GPL in the installer when RVMI is a closed-source proprietary app that definitely does not fall under the GPL* And even if it was open-source (which it is not), you should never assume that it's GPL; there are many OSS licenses, many of which differ in philosophy from the GPL.

Given that RVMI is an unzip-and-run app, I'm not really sure if we need an installer here...


...couldn't agree more...especially given the likely experience level of the audience that would even be interested in RVMI to start with... :eek:

galileo
galileo
Member

Posts: 99
Users Information
Location: Charlotte
Joined: Thu Mar 29, 2007 4:52 pm

Postby freeuser » Mon Mar 16, 2009 3:59 am

5eraph wrote:Known Issues:

I just did an integratetion on oem sp3 Chinese Windows XP, encountered exactly the same problem as yuminyao said. memcard.sy_ exists in i386\, but memcard.sys in driver.cab keeps untouched.
freeuser
Junior Member

Posts: 1
Users Information
Joined: Tue Jan 06, 2009 5:40 am

Polski - tłumaczenie = Polish - translation.

Postby Canis Lupus » Sun Jun 07, 2009 8:49 am

Polish translation by Lupus = tłumaczenie na język Polski (proszę o komentarze i uwagi, to moje pierwsze dzieło tego typu):

Code: Select all
[Data]
Integrator Version = 1.6
Language = Polski
Translator = Bogdan Lupus Wojech

[Strings]
001 = &Plik
002 = Z&aładuj Ustawienia
003 = Za&pisz ustawienia
004 = Z&integruj Service Pack
005 = &Optymalizuj pliki systemowe teraz
101 = &Wtyczki
102 = Ponowna komp&resja aktualizacji/dodatków
103 = Pobierz> Wtyczka do ponownej komp&resji
104 = Uruchom> Ponowna komp&resja aktualizacji/dodatków
105 = &Pobierz> aktualizacje i dodatki
106 = &Windows Post-Install Wizard
107 = Pobierz> &Windows Post-Install Wizard
108 = Włącz> &Windows Post-Install Wizard
109 = Wyłącz> &Windows Post-Install Wizard
110 = &Pobierz> Dodatki WPI
111 = Sprawdź &aktualizacje
112 = Czy chcesz zaktualizować Windows Post-Install Wizard?
201 = &Info
202 = Witryna &Integratora
203 = Witryna &RyanVM
204 = &Siginet Software
205 = &Aktualizacja paczek i dodatków
206 = &Nieużyte  parametry
301 = &Pomoc
302 = &Pomoc online
0010 = Główne
0020 = Przeglądaj w poszukiwaniu miejsca, zawierającego folder I386.
0030 = ścieżka do źródła instalacji
0040 = Przeglądaj w poszukiwaniu ścieżki źródłowej instalacji
0050 = Przeglądaj w poszukiwaniu lokalizacji docelowej (opcja)
0060 = Docelowa ścieżka (jeśli różni się od źródłowej)
0070 = Przeglądaj lokalizację docelową (jeżeli jest inna niż źródłowa)
0080 = Wybierz aktualizacje (opcja)
0090 = Ścieżka do aktualizacji
0100 = Przeglądaj w poszukiwaniu paczek aktualizacji
0110 = Wybierz dodatki (opcja)
0120 = Ścieżka do dodatków
0130 = Przeglądaj w poszukiwaniu dodatku(-ów)
0140 = Zapisz ustawienia
0150 = Zapisz bieżące ustawienia
0160 = Załaduj ustawienia
0170 = Załaduj zapisane ustawienia
0180 = Config:
0190 = Anuluj
0200 = Wyjdź bez integracji
0210 = Zintegruj
0220 = Zintegruj aktualizacje teraz
0230 = Utworzony przez:
0240 = Postęp
0250 = Log wiadomości
0260 = Podgląd pliku logu
0270 = Przerwij kopiowanie
0280 = Wyjdź
0290 = Postęp
0300 = Zaawansowane
0310 = Włącz Zaawansowane Opcje
0320 = Zaawansowane opcje nie powinny być aktywne, chyba że jesteś absolutnie@CRLFpewien tego, co robią. Włączenie tych opcji może@CRLFwywołać na nieoczekiwane zachowanie.
0330 = Usuń Pliki CAT
0335 = Optymalizuj system plików
0336 = Użyj driver.cab z bufora
0340 = Ta opcja wyłącza ochronę plików systemu Windows i zapobiega integracji plików .Cat@CRLF w źródłach instalacji. Uwaga: QFECheck będzie@CRLFinformował, że poprawki należy ponownie zainstalować, jeżeli opcja ta jest włączona.@CRLFTa opcja może również powodować że pewne sterowniki urządzeń (np. USB) staną się@CRLFniepodpisane dla Windows.
0345 = Ta opcja optymalizuje systemu plików w celu przyspieszenia procesu instalacji systemu Windows.
0346 = Ta opcja pozwala użytkownikowi korzystać z kopii driver.cab z buforu. Jeśli kopia nie istnieje, zostanie utworzona.@CRLF @CRLF* Proszę pamiętać, że jeśli używasz innych paczek aktualizacji, należy odtworzyć bufor driver.cab.@CRLF Bufory muszą być równierz wykonane dla różnych edycji lub SP.*
0350 = Konwertuj Unicode na ANSI
0360 = Ta opcja konwertuje pliki Unicode na ANSI.
0370 = Opcje debugowania
0380 = Przerwa przed przepakowywaniem driver.cab
0390 = Ta opcja wstrzymuje proces integracji przed przepakowaniem driver.cab.
0400 = Pokaż zewnętrzne okno
0410 = Ta opcja sprawia, że zewnętrzne okna CMD będą widoczne.@CRLFUwaga: Spowoduje to wyłączenie części paska postępu.
0420 = Zaawans. opcje debugowania
0430 = Ta opcja wymusza wstrzymanie Integratora do czasu ręcznego zamknięcia każdego okna.
0440 = Uruchom program po integracji
0450 = Uruchomienie zewnętrznego programu, po pomyślnym zakończeniu integracji.
0460 = Ścieżka do zewnętrznych aplikacji
0470 = Przeglądaj w poszukiwaniu zewnętrznych aplikacji
0480 = Zostaw Integrator otwartym
0490 = Nie zamka Integratora po zakończeniu działania zewnętrznego programu.
0500 = Wprowadź parametry powyższego programu
0510 = Wprowadź parametry powyższego programu
0520 = Pomoc w debugowaniu
0530 = Info
0540 = Przeglądaj w poszukiwaniu lokalizacji, zawierającej folder CMPNENTS.
0600 = To nie jest poprawne źródło lokalizacji.@CRLF Wybrana lokalizacja musi zawierać katalog I386.
0610 = Nieprawidłowy katalog docelowy
0620 = Nieprawidłowa  Ścieżka do aktualizacji
0630 = Nieprawidłowa  Ścieżka do dodatków
0640 = Nieprawidłowy plik wyznaczony do zewnętrznego uruchomienia
0650 = Upewnij się, że wybrałeś źródła.
0660 = Proszę wybrać poprawny pakiet aktualizacji i/lub dodatków
0670 = To nie wydają się być poprawne źródła Windows.@CRLF Integracja z tego źródła na własne ryzyko!
0680 = Przeglądaj w poszukiwaniu lokalizacji źródeł Windows.
0690 = To nie jest poprawne źródło lokalizacji.@CRLF Wybrana lokalizacja musi zawierać katalog I386.
0700 = Przeglądaj w poszukiwaniu źródła instalacji systemu Windows, którą chcesz integrować.
0710 = Wybierz aktualizacje
0720 = Użyj Ctrl lub Shift, aby wybrać wiele aktualizacji
0730 = Wybierz zewnętrzny program, który ma być uruchamiany po integracji
0740 = Wybierz pik ustawień
0750 = Załaduj plik ustawień
0760 = Integracja nie może kontynuować@CRLF bez poprawnego źródła instalacji.
0770 = Integracja nie może być kontynuowane bez wybrania @CRLF poprawnych paczek aktualizacji lub dodatków
0780 = Nieprawidłowa nazwa pliku dodatku:
0790 = W katalogu docelowym nie ma wystarczającej ilość wolnego miejsca na integrację.@CRLF Wybierz katalog docelowy z wystarczającą ilością wolnego miejsca.
0800 = Aktualizacji v2.xx wydanej po SP2 nie można włączyć do instalacji@CRLF źródła z wcześniej zainstalowaną v1.xx.@CRLF Wybierz czyste źródło Windows.
0801 = Aktualizacji v2.1x i wyższej, wydanej po SP2 nie można włączyć do instalacji@CRLF źródła z wcześniej zainstalowaną v2.0x.@CRLF Wybierz czyste źródło Windows.
0802 = Aktualizacji v2.2x i wyższej, wydanej po SP2 nie można włączyć do instalacji@CRLF źródła z wcześniej zainstalowaną v2.1x.@CRLF Wybierz czyste źródło Windows.
0803 = Aktualizacji v2.3x i wyższej, wydanej po SP2 nie można włączyć do instalacji@CRLF źródła z wcześniej zainstalowaną v2.2x.@CRLF Wybierz czyste źródło Windows.
0810 = Katalog docelowy nie jest pusty
0820 = Aby usunąć całą zawartość katalogu docelowego, wybierz Tak.
0830 = Aby zastąpić istniejące pliki, wybierz Nie.
0840 = Aby zatrzymać przetwarzanie, wybierz Anuluj.
0850 = Automatyczny nadpis za 60 sekund
0860 = Nie można znaleźć sfc_os.dll
0870 = Ochrona plików systemu Windows nie może zostać wyłączona, ponieważ:
0880 = Integrator nie może znaleźć sfc_os.dll
0890 = Pliku nie znaleziono!
0900 = svcpack.inf plik utworzony. Nie znaleziono svcpack.inf w katalogu I386!
0910 = Nie znaleziono dosnet.inf w katalogu I386!
0920 = Nie znaleziono txtsetup.sif w katalogu I386!
0930 = Nie znaleziono Sysoc.inf w katalogu I386!
0940 = Błąd: Nie znaleziono wpisów *.ini, kończenie
0950 = Błąd dodatku
0960 = Zduplikowane nazwy plików w
0970 = Pomijanie tej wtyczki --
0980 = Zduplikowane sysoc.inf w
0990 = Integracja nie może być kontynuowana. Jeden z wybranych dodatków uszkodził @CRLF źródła instalacji. Usuń uszkodzony dodatek i spróbuj ponownie.
1000 = ścieżka do sfc_os.dll nie została prawidłowo wskazana!
1010 = Błąd sfc_os.dll
1020 = Integracja przerwana, z powodu błędu
1030 = Błąd krytyczny
1040 = Brak EXPAND.EXE w folderze rvmtemp. Nie może kontynuować.
1050 = Utworzony przez:
1055 = Wersja:
1060 = Tłumaczenie:
1070 = Strona WWW:
1080 = Forum:
1090 = Podziękowania dla:
1100 = Nieprawidłowa ścieżka określona dla pliku ISO
1110 = Nieprawidłowa ścieżka określona dla ISO Bin/Loader File
1120 = Nieprawidłowa ścieżka określona dla zewnętrznych narzędzi ISO
1130 = Stwórz ISO
1135 = Przeglądaj w poszukiwaniu lokalizacji, zawierającej ukończoną lokalizację I386.
1140 = lokalizacja ISO i nazwa pliku
1150 = Wybierz plik obrazu
1160 = Wybierz lokalizację ISO i nazwę pliku
1170 = El Torito ładuje lokalizację pliku i nazwę pliku
1180 = El Torito ładuje lokalizację pliku i nazwę pliku
1190 = Wybierz lokalizację pliku botowalnego El Torito i nazwę do załadowania
1200 = Etykieta woluminu
1210 = Wprowadź etykietę woluminu ISO
1220 = Narzędzia ISO (tylko dla zaawansowanych użytkowników)
1230 = Użyj wewnętrznego mkisofs (zalecane)
1240 = Użyj wewnętrznej wersji mkisofs
1250 = Użyj narzędzia zewnętrznego
1260 = Używaj zewnętrznego narzędzia ISO. Można korzystać z @CRLF własnych parametrów lub wewnętrznego mkisofs/cdimage.
1270 = Parametry mkisofs (zalecane)
1280 = Użyj wewnętrznych parametrów mkisofs
1290 = Parametry CDimage
1300 = Użyj wewnętrznych parametrów Cdimage
1310 = Parametry zewnętrzne
1320 = Wprowadź niestandardowe parametry, które chcesz użyć poniżej
1325 = Wybierz zewnętrzne narzędzie ISO
1330 = Ścieżka do zewnętrznego narzędzia ISO
1340 = Przeglądaj w poszukiwaniu zewnętrznych narzędzi ISO
1350 = Wiersz poleceń:
1360 = Pełny wiersz poleceń do użycia w połączeniu z zewnętrznym lub wewnętrznym narzędziem ISO.
1370 = Wykonaj
1380 = Stwórz ISO
1390 = Pomoc ISO
1400 = Tutaj stworzysz plik ISO  @CRLF @CRLF>> Upewnij się, że dobrze wybierasz ""Lokalizację docelową"" na karcie Głównej!
2000 = Podczas korzystania z zewnętrznych parametrów wiersza poleceń, @CRLF
2010 = jest wiele zmiennych, które mogą być wykorzystane:@CRLF
2020 = @CRLF
2030 = %0 = Ścieżka do plików źródłowych@CRLF
2040 = %1 =  Ścieżka do pliku ISO@CRLF
2050 = %2 = Ścieżka do bin/loader file@CRLF
2060 = %3 = nazwa woluminu @CRLF
2070 = @CRLF
"2080 = Przykład: -l""%3"" -g -h -j1 -b""%2"" -x -yd -m ""%0"" ""%1"" @CRLF"
2090 = Pomoc: Informacje o ISO
2100 = Następujące opcje debugowania mogą pomóc w pracach nad dodatkiem @CRLF
2110 = lub w ogólnym wyłapywaniu błędów:@CRLF
2120 = @CRLF
2130 = Przerwa przed przepakowywaniem sterowników @CRLF
2140 = Zawieszenie działania Integratora przed połączeniem driver.cab i sp2.cab.@CRLF
2150 = Gdy wszystkie zmiany w  txtsetup.sif, dosnet.inf, sysoc.inf, i svcpack.inf@CRLF
2160 = zostaną zakończone i edytowane pliki można znaleźć w folderze rvmtemp.@CRLF
2170 = @CRLF
2180 = Pokaż zewnętrzne okna@CRLF
2190 = Uczyń wszystkie zewnętrzne okna linii poleceń widocznymi.@CRLFPozwala to zobaczyć, co
2200 = działa w tle. Należy pamiętać, że pasek postępu nie będzie @CRLF
2210 = funkcjonował w tym trybie.@CRLF
2220 = @CRLF
2230 = Zaawansowane opcje debugowania @CRLF
2240 = To włącza powyższy tryb, ale także ustawia comspec na /k zamiast /c.@CRLF
2250 = To sprawia, że każde okno CMD pozostanie otwarte po jego zakończeniu @CRLF
2260 = Integrator nie będą kontynuował aż do ręcznego zamknięcia każdego okna.@CRLF
2270 = Pomoc: informacje o debugowaniu
2280 = Poprawione na wyrównane
2290 = Wcześniej poprawionych na wyrównane
2300 = Nie pasuje na wyrównane
2310 = Poprawki pominięte.
2320 = Poziom SP źródła jest taki sam jak to było przed rozpoczęciem integracji. Sprawdź, czy masz odpowiednie prawa dostępu do folderu który próbujesz zintegrować.
2321 = Czy chcesz zintegrować teraz SP? @CRLF @CRLF Tak = zintegrować ServicePack teraz.@CRLF Nie = zintegrować ServicePack podczas integracji. @CRLF Pomiń = Nieważne, nic nie rób.
2322 = Wybierz katalog główny zawierający I386, który chcesz zintegrować.
2323 = Przeglądaj w poszukiwaniu  pliku ServicePack do integracji.
2324 = Wybrany pakiet aktualizacji wymaga:
2330 = Nie znaleziono wtyczki WPI!
2340 = Musisz mieć pliki WPI w katalogu ""Plugins\WPI"" .@CRLF Integracja będzie kontynuowana bez plików wtyczki WPI.@CRLF Musisz ręcznie dodać pliki WPI do swojego dysku.
2350 = Poziom dodatku ServicePack źródła jest zbyt wysoki dla paczek aktualizacji, które próbujesz dodać do integracji. Integracja nie powiodła się.

  • MD5sum for attached file (Polski_1.6.lng) = suma kontrolna MD5sum dla załącznika: 7b64d3a19abbf6dd39985382c2668bc9

  • Size = rozmiar: 11 643 B
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Canis Lupus
Junior Member

Posts: 3
Users Information
Location: Polska
Joined: Fri Jun 05, 2009 12:57 am

French translate

Postby javamanxp » Mon Jul 06, 2009 6:23 am

hi,
French translate
MD5 : C03A2BE4C796A3FB9114EBEE3D124E3F
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
javamanxp
Junior Member

Posts: 1
Users Information
Joined: Thu May 28, 2009 8:44 am

French translation utf-8

Postby hkbairi » Mon Aug 03, 2009 9:58 pm

I SAVE THE FILE AS UTF-8

SO IF IT IS ACCEPTED OR YOU CAN JUST MODIFY SAVE AS ?

thanks lot :D :D
hkbairi
Junior Member

Posts: 2
Users Information
Joined: Fri Jul 10, 2009 11:34 pm

PreviousNext

Return to RyanVM Integrator

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests

cron